Secretaris : Guy tillieux
Penningmeester : Roel Foesters
Bestuursleden : Katrien De Raedt, Marc Delbare, Wout Sorgeloos, An De Vleeschauwer, Ingrid Martens, Veerle Poisquet, Bart Swinnen
Webmaster : Katrien De Raedt