Secretaris : Guy tillieux
Penningmeester : Frank De Raedt
Bestuursleden : Erik Vanaenrode, Katrien De Raedt, Roel Foesters
Webmaster : Katrien De Raedt