Voorinschrijven kan tot 12 februari 2020
Kidsrun : 4,00 EUR
Aangeslotenen VAL – AVT lid : 7,00 EUR
Niet aangeslotenen: 8,00 EUR

Daginschrijving
Kidsrun : 5,00 EUR
Aangeslotenen VAL – AVT lid : 8,00 EUR
Niet aangeslotenen: 9,00 EUR
Uw inschrijving is pas definitief geldig indien de betaling gebeurd is! Opgelet, inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald!

Het inschrijfgeld dient gestort te worden op rekeningnummer BE18 4586 5410 8165 voor 11 februari 2020.

Naam : Voornaam :

Geboortedatum : dag maand jaar

Man : Vrouw :

Straat : Nr. :

Postcode : Woonplaats :

Telefoon :

Email :

Neemt deel aan :
1 km :

5 km :

10 km :

KBAB/AVT/BRRC loper : JA : NEE :

indien ja - KBAB(wedstrijd)-nummer :