De start en finish is op het alom gekende Kolonel Dusartplein te Hasselt.

Parcours Kidsrun 1 km (1 ronde) Klik hier.
Parcours Santa Run 6 km (3 ronden): Klik hier.